Over Beat!

BEAT! is het productiehuis van de opleidingen binnen domein Beeld, Kunst en Creatie van ROC Friese Poort Drachten.

Binnen dit productiehuis werken studenten aan diverse interne en externe opdrachten die op uiteenlopende wijze een link hebben met kunstuitingen en/of (pop)cultuur, zowel voor interne als externe opdrachtgevers.

Wat doen we:

In BEAT! bundelen we de krachten van de diverse expertises en talenten van alle betrokken studenten, hun opleidingsrichtingen en natuurlijk alle betrokken medewerkers en docenten. Kortom: dé creatieve broedplaats waar professionals en studenten elkaar ontmoeten, verbindingen (leren) leggen en elkaar uitdagen in het uitwerken van de diverse projecten.

Opleidingsrichtingen in BEAT zijn:

Beeld, Kunst en Creatie

Welke projecten pakken we aan?

Productiehuis Beat! wil voor Drachten en omgeving een inspirerende rol spelen en daarom werken we met verschillende partners samen, bijvoorbeeld met Poppodium Iduna. Het organiseren van festivals, ondersteuning van licht- en geluid bij optredens/theater/bijeenkomsten, ontwerpen van een decor voor een theaterproductie, huisstijl, magazines, fotografie, video-opnames, of het geven van muziekworkshops in scholen, niets is ons te gek.

Ook kan BEAT! bijvoorbeeld mee draaien in een grotere projectorganisatie: als de vraag komt, het past binnen onze ambitie én realiteit (ofwel: is het BEATable?), dan doen we mee!

Je kunt een aanvraag doen door een mailtje te sturen naar beat@rocfriesepoort.nl.